„ТОП ИКТ Работодател“ 2014 има за цел да открои предпочитаните работодатели в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България и да очертае водещите тенденции в управлението и развитието на бранша.


И през 2014 година проучването ще се проведе сред български и международни компании от телекомуникационния, ИТ и аутсорсинг секторите, опериращи на нашия пазар. Изследването се осъществява по методология на специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА).


Изследването се провежда за трета поредна година по инициатива на ICT Media и JobTiger.


„ТОП ИКТ Работодател” изследва ангажираността и удовлетвореността на служителите в сферата на информационните и комуникационните технологии.


Специализирано издание, посветено на резултатите от изследването: Каталог „ТОП ИКТ Работодател 2014“


Вижте повече за миналите издания на проучването:

Известни са победителите за 2014 година:

Като най-добър работодател в ИКТ и аутсорсинг сектора през 2014 г. се откроява Sirma Business Consulting. Подгласници на носителя на голямата награда са Intelligent Systems Bulgaria и Scale Focus, които се отличиха с много високи резултати в крайното класиране и заеха второто и третото място в подредбата. В отделните категории победители са:

 • В категория “Системна интеграция”:
  - Sirma Business Consulting
 • В категория “Развой на софтуер“:
  - SEEBURGER Informatik
 • В категория “ИТ услуги”:
  - Scale Focus
 • В секция „Аутсорсинг на ИТ услуги
  - Questers Bulgaria
 • В категория “Телекомуникации и продажба на телекомуникационна техника“:
  - Ericsson Telecommunications Bulgaria
 • В новия раздел „Малки компании до 50 служители“:
  - Accedia
Прочети повече
Какво получавате
 • Свързаност в мрежа и оценка на взаимодействието между резултатите на компанията, степента, в която стратегиите, политиките и процедурите по управлението на човешките ресурси са интегрирани в организацията подпомагат постигането на целите й и ангажираността на служителите;
 • Степента на значимост на изследваните 18 фактора: ангажираност, обучение и развитие, кариера, възнаграждения и придобивки, комуникация, корпоративна култура, работа в екип, лидерство, разбиране и приемане на мисията и визията, даване на възможности, признание, корпоративна отговорност,управление на знанието, супервизия, баланс работа-личен живот, качество и фокус върху клиента и работна среда;
 • Достоверност и надеждност на данните, получени от изследването.
Прочети повече
генерален спонсор
реклама
SBTech
със съдействието на
партньори